The Center of All Knowledge

Jumat, 12 Februari 2010

Peredaran Hewan Vertebrata

Sistem peredaran yang akan dibahas adalah sistem peredaran darah pada ikan dan ampibi :
a. Peredaran Darah Pada Ikan
Ikan mempunyai jantung yang terdiri atas dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Jantung tersebut terletak di dekat insang. Peredaran darah yang terjadi adalah peredaran darah tertutup. Darah dari jantung akan dipompa melewati aorta ventral (perut) dan mengalir ke insang. Darah memasuki kapiler-kapiler dalam insang. Di sinilah terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 dilepas dan darah akan mengambil O2 .Selanjutnya, darah mengalir melewati aorta dorsal (punggung) menuju kapiler-kapiler di seluruh tubuh, untuk memberikan O2 dan sari makanan. Akhirnya darah kembali menuju ke jantung melewati vena.
b.Peredaran Darah Pada Ampibi
Jantung katak terdiri atas tiga ruang, yaitu satu bilik dan dua serambi, tetapi sebenarnya pada bilik terdapat sekat yang semu, sehingga darah dari serambi kiri dan kanan yang masuk ke bilik tidak dapat bercampur.Darah dari seluruh tubuh yang kaya CO2 masuk melalui vena cava menuju ke serambikanan. Dari sini darah akan mengalir ke bilik, kemudian darah akan dipompakan meninggalkan jantung menuju aorta yang bercabang-cabang, yaitu arteri pulmonalis yang menuju paru-paru dan arteri kutanea yang menuju kulit.Di dalam paru-paru dan kulit terjadi pengambilan O2 . Setelah itu, darah akan mengalir menuju serambi kiri. Dari serambi kiri ini darah dialirkan ke bilik, akhirnya darah dipompakan meninggalkan jantung melewati aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh.

0 komentar:

Posting Komentar

Artikel Lainnya

.
.
.
The Center Of All Knowledge © 2008 Template by:
SkinCorner